ПРОЕКТЫ


 Şəki şəhərində yerləşən “Aşağı Karvansaray” memarlıq abidəsinin mehmanxana üçün uyğunlaşdırılması ilə yenidən qurulması.

“Aşağı Karvansaray” – tikinti taririxi XVI-XVIII əsrlərə aid edilən memarlıq abidəsidir. Dövrələmə qalereyaları olan ənənəvi karedən ibarətdir. Hal-hazırda tikilinin təxminən 35-40% itirilmişdir. Biz bunun ilkin səviyyəsinin dərk edilməsi və burada 4 * mehmanxananın yerləşdirilməsi üçün onun uyğunlaşdırılması vəzifisini yerinə yetirmişik.