ПРОЕКТЫ


Quba rayonundakı turist kompleksi.

Kompleksin yerləşdiyi Quba rayonu ölkənin şimalında Rusiya ilə sərhədin yaxınlığındadır. Rayon yarpaqlı ağac meşəsi ilə örtülmüş mürəkkəb dağ relyefi ilə səciyyələnir. Qış mövsümündə ərazi qar ilə örtülür. Bütün bunlar insanda binaların arxitekturasına Skandinaviya əhval-ruhiyyəsini oyadır.