ПРОЕКТЫ


 Bakı şəhəri Xətai rayonundakı çoxmərtəbəli yaşayış kompleksi.

Yaşayış kompleksi Bakı şəhərinin standart tikililər rayonunda yerləşir. Ərazini əhatə edən eyni tipli 5-9 mərtəbəli binalardan ibarət olan tikililərin müasirləşdirməyə , mühitin estetik cəhətdən yüksəlməsinə və abadlıq səviyyəsininartırılmasına ehtiyac vardır. Məhz bu məsələləri rəhbər tutaraq evin layihəsində müasir forma və materiallar nəzərdə tutulmuşdur.