ПРОЕКТЫ


 Gəncə şəhərində “Buta” kottec şəhərciyi .

Bakıda bizim layihələr üzrə yaradılmış kottec qəsəbələrinin təcrubəsi Azərbaycanın tarixi vilayətlərindən biri olan Gəncəyə mexaniki olaraq, keçirilə bilməzdi.
Qoyulmuş məqsədin eyni anlamı, zəngin ənənələrin ruhunu və əhvalını hiss etmə istehlakçı üçün çox rahat və cazibəli bir mühitin yaranmasına imkan verir. Gələcək əhalinin xidmət sisteminin tam toplusu, müxtəlif demoqrafik həcmli gözəl evlər bu kompleksi ölkədə ən yaxşılarından biri hesabına zəmin yaradır.