ПРОЕКТЫ


 Lənkəran şəhərində mehmanxana kompleksi

Kompleksin yerləşdirdiyi yer – Satamurdov kəndi yaxınlığında Lənkəran – çayın deltası. Sahə əla yaşıllaşdırılmışdır, Bakı – Astara magistralına yaxşı çıxışa malikdir. Mehmanxana kompleksi müasir arxitektur formalarında, arxitektur bəzəklərlərin regional elementlərinin yığcam istifadə ilə yaradılmışdır. Kompleksin ərazisində restoranlar, kiçik qolf – klublar, yay estradası və istirahətin yüksək səviyyəsini təmin edən digər obyektlər nəzərdə tutulmuşdur.